• 2 18 23 00    599 60 09 08


ჩვენი მომსახურება

პროცედურა შედგება გამოკვლევისაგან, ექიმის კონსულტაციისაგან და სხვადასხვა ღაბაშის (სუპინატორი, ან პრონატორი, ან ქუსლის დეზი, ან Hallux valgus)) დამზადებისაგან.

გამოკვლევა (პლანტოგრაფია) და ექიმის კონსულტაცია ერთად ღირს 50 ლ.

სტანდარტული (ქარხნული) სუპინატორები ღირს 47 ლ-დან 85 ლ-მდე.

Vimanova-ს ინდივიდუალური ღაბაშის დამზადება (თუ ეს დაჭირდა) 200 ლ.