• 2 18 23 00    599 60 09 08


კომპანია "Ortho-foot" დაარსდა 2015 წელს. მისი მიზანია ტერფის პრობლემების შეძლებისდაგვარად გადაჭრა, ვინაიდან ეს საკითხი აქტუალურია და აწუხებს მსოფლიოს მოსახლეობის 80%-ს, დაწყებული ბავშვებიდან - დამთავრებული ხანდაზმულ ასაკამდე.

Ortho-foot თანამშრომლობს გერმანიის წამყვან სპეციალისტებთან და კომპანია "VIMANOVA"-სთან, რომლებიც არიან ინდივიდუალური ღაბაშის ავტორები და მწარმოებლები.

Ortho-foot-ში გაერთიანებული არიან კვალიფიცირებული სპეციალისტები:

  • გია ჯალალიშვილი - ტერფისა და მტევნის ქირურგი.
  • ნუკრი კაკაბაძე - ორთოპედ-ტრავმატოლოგი.
  • ირაკლი ვარძუკაშვილი - ვერტებროლოგი, ორთოპედ-ტრავმატოლოგი.
  • გამოკვლევას აწარმოებს ექიმი - ნანა ჯანიაშვილი.

ვიმედოვნებთ, რომ თანამშრომლების რიცხვი გაიზრდება, ვინც უშუალო კავშირშია ტერფთან და მის პრობლემებთან.